Ödeme Formu Oluşturma

Ödeme Formunuzu kolayca oluşturabilirsiniz.

İstek Paremetreleri

post
Ödeme Formu oluşturma

https://api.weepay.co/Payment/PaymentCheckoutFormCreate/
Gönderilen istek parametreleri Data altında, kullanıcı paremetereleriniz Aut Altında Gönderilmelidir
Request
Response
Request
Path Parameters
Description
optional
string
Açıklama alanıdır
OutSoruceID
optional
string
Kendi benzersiz Sipariş Numaranız
IpAddress
optional
number
Kart numarasının alındığı İp adresi
Locale
optional
string
tr yada en olarak gönderilir gönderilmez ise default tr
CallBackUrl
required
string
3D işleminin sonucunda başarılı yada başarısız işlem sonucunun döndürüldüğü sayfanız
CustomerEmail
optional
string
Ürün / Hizmet satın alan müşteri email
CustomerPhone
required
string
Ürün / Hizmet satın alan müşteri telefon numarası
CustmerNameSurname
required
string
Ürün / Hizmet satın alan müşteri isim soyisim alanı
Currency
optional
string
Para birimi. TL, USD, EUR, GBP Gönderilmez ise TL
Price
required
number
Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nok ile yazılır Örn: 27.50)
Response
200: OK
Json
{"status":"Success"," CheckoutFormData":""}
302: Found
304: Not Modified
<div id='weePay-checkout-form' class='popup' >
Yada
<div id='weePay-checkout-form' class='responsive' >

Payment/PaymentCheckoutFormCreate/

Parametre

Açıklama

Price

Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)

Currency

Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP

CustomerNameSurname

Ürün/Hizmet satın alan müşteri isim ve soyisim Alanı

CustomerPhone

Ürün/Hizmet satın alan müşteri Telefon Alanı

CustomerEmail

Ürün/Hizmet satın alan müşteri Telefon Email

CallBackUrl

3D işlemi sonucunda, başarılı ya da başarısız işlem sonucunun döndürüldüğü ve kullanıcının yönlendirildiği bayi web sayfası. Bu URL’ yi verirken, sonuna parametre olarak kendi işlem ID’ nizi yazarsanız, hangi işleminizin sonucunu aldığınızı belirlemiş olursunuz. Örnek : https://www.mysite.com/PayResult?MyTrxId=1A2B3C4DF5R

Locale

Oluşturalacak ödeme formu dil alanıdır en veya tr olarak gönderilebilir

IpAddress

Kart numarasının alındığı uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi

OutSourceID

Mütabakat sağlamak için kendi Unique Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. Not : Bayi ödeme detay listesi alırken bu kodunuzu kullanarak Ödeme durumunu öğrenebilirsiniz.

Description

Açıklama alanıdır. Ödeme yapanın şehir bilgisi gönderilebilir.

Örnek İstek Json

Json
PHP
Python
NodeJs
Json
{
"Aut": {
"bayi-id": 1111,
"api-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
"secret-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
},
"Data": {
"Price": 35.5,
"Currency": "TL",
"CustomerNameSurname": "1",
"CustomerPhone": "123456",
"CustomerEmail": "customer@email.com",
"CallBackUrl": "https://mywebsite.com/RedirectUrl",
"Description": "Adana",
"Locale": "tr",
"IpAddress": "192.168.1.1",
"OutSourceID": "522321",
}
}
PHP
// HTTP Request
$request->setBody(' {
"Aut": {
"bayi-id": 1111,
"api-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
"secret-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2"
},
"Data": {
"Price": 35.5,
"Currency": "TL",
"CustomerNameSurname": "Example Customer",
"CustomerPhone": "5002525252",
"CustomerEmail": "customer@email.com",
"CallBackUrl": "https://mywebsite.com/RedirectUrl",
"Description": "Adana",
"Locale": "tr",
"IpAddress": "192.168.1.1",
"OutSourceID": "522321"
}
}');
// Curl Request
$weepay = array();
$weepay['Aut'] = array(
'bayi-id' =>"1111",
'api-key' =>"88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
'secret-key' => "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
);
$weepay['Data'] = array(
'Price' => 35.5,
'Locale' => "tr",
'IpAddress' =>"192.168.1.1",
'CustomerNameSurname' =>'Example Customer'
'CustomerPhone' => "5002525252",
'CustomerEmail' =>"customer@email.com",
'CallBackUrl' =>"https://mywebsite.com/RedirectUrl",
'OutSourceID' => "522321"
'Description' =>"Adana",
'Currency' => "TL"
)
Python
import http.client
import json
conn = http.client.HTTPSConnection("api.weepay.co")
JsonArray = {
"Aut": {
"bayi-id": 1111,
"api-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
"secret-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2"
},
"Data": {
"Price": 35.5,
"Currency": "TL",
"CustomerNameSurname": "1",
"CustomerPhone": "123456",
"CustomerEmail": "customer@email.com",
"CallBackUrl": "https://mywebsite.com/RedirectUrl",
"Description": "Adana",
"Locale": "tr",
"IpAddress": "192.168.1.1",
"OutSourceID": "522321"
}
}
payload = json.dumps(JsonArray)
headers = {
'content-type': "application/javascript",
'cache-control': "no-cache"
}
conn.request("POST", "/Payment/PaymentCheckoutFormCreate/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
NodeJs
var request = require("request");
var options = { method: 'POST',
url: 'https://api.weepay.co/Payment/PaymentCheckoutFormCreate/',
method: 'POST',
json: {
"Aut": {
"bayi-id": 1111,
"api-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
"secret-key": "88cs3-22ffw-fefeeda2-sqcc2",
},
"Data": {
"Price": 35.5,
"Currency": "TL",
"CustomerNameSurname": "1",
"CustomerPhone": "123456",
"CustomerEmail": "customer@email.com",
"CallBackUrl": "https://mywebsite.com/RedirectUrl",
"Description": "Adana",
"Locale": "tr",
"IpAddress": "192.168.1.1",
"OutSourceID": "522321",
}
}
};
request(options, function (error, response, body) {
if (error) throw new Error(error);
console.log(body);
});

Response
Response olarak dönen CheckOutFormData nesnesi 2 farklı şekilde kullanılır.
<div id='weePay-checkout-form' class='popup'> // Popup Form
<div id='weePay-checkout-form' class='responsive'> // Responsive Form

ÖNEMLİ UYARI