Ödeme Formu Oluşturma

Ödeme Formunuzu kolayca oluşturabilirsiniz.

Ödeme Formu Başlatma

post
Ödeme Oluşturma

https://api.weepay.co/Payment/PaymentCreate
Ödeme servisi için gerekli parametreler.
Request
Response
Request
Path Parameters
Auth
required
array
Auth array altında bayiId, apiKey ve secretKey gönderilir.
bayiId
required
integer
weepay tarafından verilerin bayi id.
apiKey
required
string
weepay tarafından apiKey.
secretKey
required
string
weepay tarafından verilen secretKey
Body Parameters
Data
optional
string
Data array altında gönderilecek parametreler
orderId
required
string
Üye iş yeri sipariş id.
ipAddress
required
string
Alıcıya ait ip adresi.
locale
optional
string
Geri dönüş dili
paidPrice
required
number
Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 35.50)
currency
optional
string
Para birimi TL, USD, EUR, GBP
callBackUrl
required
string
İşlemin sonucunun dönüleceği URL adresiniz.
description
optional
string
Sipariş açıklaması
Customer
required
array
Customer array altında gönderilecek parametreler
customerId
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait id.
customerName
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait isim bilgisi.
customerSurname
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait soyisim bilgisi.
gsmNumber
required
number
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait gsm bilgisi.
email
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait email bilgisi.
identityNumber
required
number
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait TCKN.
city
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.
country
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.
BillingAddress
required
string
BillingAddress array altında gönderilecek parametreler
contactName
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ad soyad bilgisi.
address
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi adres bilgisi.
city
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi şehir bilgisi.
country
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ülke bilgisi.
district
optional
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi bölge bilgisi.
zipCode
optional
number
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi posta kodu.
ShippingAddress
optional
string
SippingAddres array'i altında gönderilecek bilgiler
contactName
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi, ad, soyad bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
address
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
city
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
country
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
district
optional
number
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi bölge bilgisi.
zipCode
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi posta kodu.
Products
required
string
Products array altında gönderilecek parametreler
productId
required
string
Üye işyeri tarafındaki ürüne ait id.
name
required
string
Üye işyeri tarafındaki ürüne ait isim bilgisi.
productPrice
required
number
Üye işyeri tarafındaki ürünlere ait tutar.tutarlar toplamı paidPrice alanına eşit olmalıdır.
itemType
required
string
Üye işyeri tarafındaki ürüne ait tip. Geçerli enum değerler: PHYSICAL ve VIRTUAL.
Response
200: OK

API servisi istek örnek kodlar

Json
PHP
Node
Javascript
Java
Json
// Request JSON example;
{
"Auth": {
"bayiId":"22",
"apiKey": "XXXXXXXXX",
"secretKey": "XXXXXXXXXXXXXXXX"
},
"Data":{
"orderId":1,
"currency":"TL",
"locale":"tr",
"paidPrice":"0.16",
"ipAddress":"192.168.1.1",
"installmentNumber":1, // Uygulanacak Taksit Sayısı
"description":"Açıkalama", // Açıklama
"callBackUrl":"http://Sitem.com/callBack"// Response URL
},
"Customer":{
"customerId":"1", // alıcı müşteri Id
"customerName":"isim", //alıcı ismi
"customerSurname":"soyisim", // alıcı Soyismi
"gsmNumber":"50XXXXXXX",// alıcı cep telefonu
"email":"[email protected]", // alıcı mail
"identityNumber":"112312312313132", // alıcı TC kimlik numarası
"city":"istanbul",// alıcı şehir
"country":"Turkey" // alıcı ülke
},
"BillingAddress": {
"contactName":"isim soyisim",
"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
"city":"istanbul",
"country":"turkey",
"zipCode":34164
},
"ShippingAddress": {
"contactName":"isim soyisim",
"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
"city":"istanbul",
"country":"turkey",
"zipCode":34164
},
"Products":
[
{"productId":"B104A", "name":"ürün bir","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL"},
{"productId":"C1087", "name":"ürün iki","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" },
{"productId":"12233352", "name":"ürün üç","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" }
]
}
PHP
// https://github.com/weepay/weepay-php PHP lib.
// composer or weepay initialize Bootstrap
// Auth
$options = new \weepay\Auth();
$options->setBayiID("xxxxxx");// weepay tarafıdan verilen bayiId
$options->setApiKey("xxxx-xxxx-xxx");// weepay tarafıdan verilen apiKey
$options->setSecretKey("xxxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xx"); // weepay tarafıdan verilen secretKey
$options->setBaseUrl("https://api.weepay.co");
//Request
$request = new \weepay\Request\FormInitializeRequest();
$request->setOrderId('11');
$request->setIpAddress('192.168.2.1');
$request->setPrice(0.10);
$request->setCurrency(\weepay\Model\Currency::TL);
$request->setLocale(\weepay\Model\Locale::TR);
$request->setDescription('Açıklama Alanı');
$request->setCallBackUrl('https://websitem.com/callback');
$request->setPaymentGroup(\weepay\Model\PaymentGroup::PRODUCT);
$request->setPaymentChannel(\weepay\Model\PaymentChannel::WEB);
//Customer
$customer = new \weepay\Model\Customer();
$customer->setCustomerId(1235); // Üye işyeri müşteri Id
$customer->setCustomerName("isim"); //Üye işyeri müşteri ismi
$customer->setCustomerSurname("soyisim"); //Üye işyeri müşteri Soyisim
$customer->setGsmNumber("50XXXXXX"); //Üye işyeri müşteri Cep Tel
$customer->setEmail("[email protected]"); //Üye işyeri müşteri ismi
$customer->setIdentityNumber("00032222721"); //Üye işyeri müşteri TC numarası
$customer->setCity("istanbul"); //Üye işyeri müşteri il
$customer->setCountry("turkey");//Üye işyeri müşteri ülke
$request->setCustomer($customer);
//Adresler
// Fatura Adresi
$BillingAddress = new \weepay\Model\Address();
$BillingAddress->setContactName("isim soyisim");
$BillingAddress->setAddress("Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27");
$BillingAddress->setCity("istanbul");
$BillingAddress->setCountry("turkey");
$BillingAddress->setZipCode("34164");
$request->setBillingAddress($BillingAddress);
//Kargo / Teslimat Adresi
$ShippingAddress = new \weepay\Model\Address();
$ShippingAddress->setContactName("isim soyisim");
$ShippingAddress->setAddress("Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27");
$ShippingAddress->setCity("istanbul");
$ShippingAddress->setCountry("turkey");
$ShippingAddress->setZipCode("34164");
$request->setShippingAddress($ShippingAddress);
// Sipariş Ürünleri
$Products = array();
// Birinci Ürün
$firstProducts = new \weepay\Model\Product();
$firstProducts->setName("Ürün Bir");
$firstProducts->setProductId(12344);
$firstProducts->setProductPrice(0.10);
$firstProducts->setItemType(\weepay\Model\ProductType::PHYSICAL);
$Products[0] = $firstProducts;
// İkinci Ürün
$secondProducts = new \weepay\Model\Product();
$secondProducts->setName("Ürün İki");
$secondProducts->setProductId("C550A100");
$secondProducts->setProductPrice(0.10);
$secondProducts->setItemType(\weepay\Model\ProductType::PHYSICAL);
$Products[1] = $secondProducts;
// Üçüncü Ürün
$thirdProducts = new \weepay\Model\Product();
$thirdProducts->setName("Ürün Üç");
$thirdProducts->setProductId("1000");
$thirdProducts->setProductPrice("0.10");
$thirdProducts->setItemType(\weepay\Model\ProductType::PHYSICAL);
$Products[2] = $thirdProducts;
$request->setProducts($Products);
$checkoutFormInitialize = \weepay\Model\CheckoutFormInitialize::create($request, $options);
echo "<div id='weePay-checkout-form' class='popup'>";
print_r($checkoutFormInitialize);
Node
// https://github.com/weepay/weepay-nodejs node.js SDK.
// npm install weepay-nodejs or Add dependency 'weepay-nodejs'
// in your package.json file
// check sdk in samples folder CreatePaymentForm.js samples
// Node.js v12.0.0 or later
const weepay = require('weepay-nodejs');
weepay.configure({
bayiId: "bayiId",
apiKey: "apiKey",
secretKey: "secretKey",
baseUrl: "https://test-api.weepay.co"
});
const request = {
data: {
orderId: 1,
ipAddress: "192.168.2.1",
paidPrice: 0.10,
currency: Currency.TL,
locale: Locale.TR,
description: "Açıklama Alanı",
callBackUrl: "https://websitem.com/callback",
paymentGroup: PaymentGroup.PRODUCT,
paymentChannel: PaymentChannel.WEB
},
customer: {
customerId: 1234,
customerName: "isim",
customerSurname: "soyisim",
gsmNumber: "50XXXXXX",
identityNumber: "00032222721",
city: "istanbul",
country: "turkey"
},
billingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
shippingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
products: [
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
]
}
weepay.formInitialize(request).then(function (res) {
if (res.status == "success") {
console.log(res.CheckoutFormData);
} else {
console.log(res.message)
}
});
Javascript
// check sample : https://github.com/weepay/weepay-javascript/blob/main/samples/createpayment.html
// import weepay javascript library
var weepay = new weepayInit();
weepay.configure({
bayiId: "bayiId",
apiKey: "apiKey",
secretKey: "secretKey",
baseUrl: "https://api.weepay.co"
})
var request = {
data: {
orderId: 1,
ipAddress: "192.168.2.1",
paidPrice: 0.10,
currency: Constants.Currency.TL,
locale: Constants.Locale.TR,
description: "Açıklama Alanı",
cardHolderName: "isim soyisim",
cardNumber: "555555555555555",
expireMonth: "01",
expireYear: "22",
cvcNumber: "233",
installmentNumber: 1,
paymentGroup: Constants.PaymentGroup.PRODUCT,
paymentChannel: Constants.PaymentChannel.WEB
},
customer: {
customerId: 1234,
customerName: "isim",
customerSurname: "soyisim",
gsmNumber: "50XXXXXX",
identityNumber: "00032222721",
city: "istanbul",
country: "turkey"
},
billingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
shippingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
products: [
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: Constants.ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: Constants.ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
]
}
weepay.createPayment(request, function (response) {
if (response.status == "failure") {
console.log(response.message);
} else {
console.log(response)
}
});
Java
// https://github.com/weepay/weepay-java java SDK.
// if you use maven, if not check github page others installation
//<dependency>
// <groupId>co.weepay</groupId>
// <artifactId>weepay-java</artifactId>
// <version>1.0.0</version>
//</dependency>
// check sdk in samples folder CreatePaymentForm.txt samples
// java 1.7 or later
//Auth
Auth options = new Auth();
options.setBayiId(bayiId);
options.setApiKey("apiKey");
options.setSecretKey("secretKey");
options.setBaseUrl("https://api.weepay.co");
// Request
FormInitializeRequest request = new FormInitializeRequest();
request.setOptions(options);
request.setOrderId("1");
request.setIpAddress("192.168.1.2");
request.setPrice(35.50);
request.setCurrency(Currency.TL.name());
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setDescription("Açıklama Alanı");
request.setCallBackUrl("https://websitem.com/callback");
request.setInstallmentNumber(1);
request.setPaymentGroup(PaymentGroup.PRODUCT.name());
request.setPaymentChannel(PaymentChannel.WEB.name());
// Customer
Customer customer = new Customer();
customer.setCustomerId(1);
customer.setCustomerName("isim");
customer.setCustomerSurname("soyisim");
customer.setGsmNumber("50XXXXXX");
customer.setEmail("[email protected]");
customer.setIdentityNumber("00032222721");
customer.setCity("istanbul");
customer.setCountry("turkey");
request.setCustomer(customer);
// Address
// Billing Address
Address billingAddress = new Address();
billingAddress.setContactName("isim soyisim");
billingAddress.setAddress("address");
billingAddress.setCity("city");
billingAddress.setCountry("turkey");
billingAddress.setZipCode("34164");
request.setBillingAddress(billingAddress);
// Address
// Shipping Address
Address shippingAddress = new Address();
shippingAddress.setContactName("isim soyisim");
shippingAddress.setAddress("address");
shippingAddress.setCity("city");
shippingAddress.setCountry("turkey");
shippingAddress.setZipCode("34164");
request.setShippingAddress(shippingAddress);
// Products
// First Product
List<Product> products = new ArrayList<Product>();
Product firstProduct = new Product();
firstProduct.setName("Ürün bir");
firstProduct.setProductId(1234);
firstProduct.setProductPrice(0.10);
firstProduct.setItemType(ProductType.PHYSICAL.name());
products.add(firstProduct);
// Second Product
Product secondProduct = new Product();
secondProduct.setName("Ürün iki");
secondProduct.setProductId(4567);
secondProduct.setProductPrice(0.10);
secondProduct.setItemType(ProductType.PHYSICAL.name());
products.add(secondProduct);
request.setProducts(products);
CheckoutFormInitialize payment = CheckoutFormInitialize.create(request, options);
System.out.println(payment.getCheckoutFormData());

API Servisinden Dönen Sonuç Örnekleri

Başarılı Sonuç Örneği

{
"CheckoutFormData":"html data",
"status":"success",
"paymentPageUrl":""
}

Başarısız Sonuç Örneği

{
"status":"failure",
"errorCode":"030",
"error":"array()",
"message":"Hata Mesajı"
}

Ödeme Servisi Kullanım Çeşitleri

  • Ödeme Formu Popup

  • Ödeme Formu Responsive

  • Ödeme Sayfası

  • Ödeme Sayfası iFrame

Ödeme Formu Kullanım Şekilleri

Response
Response olarak dönen CheckOutFormData nesnesi 2 farklı şekilde kullanılır.
<div id='weePay-checkout-form' class='popup'> // Popup Form
<div id='weePay-checkout-form' class='responsive'> // Responsive Form

Ödeme Sayfası Kullanım Şekilleri

//Ortak Ödeme Sayfası

3D Secure (CallBack) Parametreleri

Başarılı Sonuç Örneği

{
"paymentStatus":true,// işlemin başarılı olup olmadı true / false
"paymentId":"",//Ödemenin Idsi
}

Başarısız Sonuç Örneği

{
"paymentStatus":false,// işlemin başarılı olup olmadı true / false
"errorCode":"00",
"message":"ÖRN : 3D onayı alınamadı."
}

ÖNEMLİ UYARI