Ödeme Detayı
Ödeme Detay Görüntüleme Servisi

Ödeme Detay Adımları

    API servisine gönderilmesi gereken parametreler
    Örnek kodlar
    API servisinden geri dönen parametreler
post
https://api.weepay.co
/GetPayment/Detail
GetPayment Service
Last modified 1yr ago