Ödeme Detayı

Ödeme Detay Görüntüleme Servisi

Ödeme Detay Adımları

  • API servisine gönderilmesi gereken parametreler

  • Örnek kodlar

  • API servisinden geri dönen parametreler

GetPayment Service

POST https://api.weepay.co/GetPayment/Detail

Ödeme detay servisi için gerekli parametreler.

Path Parameters

Request Body

Last updated