Links

Ödeme Detayı

Ödeme Detay Görüntüleme Servisi

Ödeme Detay Adımları

  • API servisine gönderilmesi gereken parametreler
  • Örnek kodlar
  • API servisinden geri dönen parametreler
post
https://api.weepay.co
/GetPayment/Detail
GetPayment Service