Ödeme

3D secure olmadan ödeme entegrasyon dokümanı

Ödeme Başlatma

 • API servisine gönderilmesi gereken parametreler

 • Örnek kodlar

 • API servisinden dönen parametreler

Ödeme Servisi Parametreleri

POST https://api.weepay.co/Payment/PaymentRequest

Gönderilecek parametreler Auth, Data, Customer, BillingAddress, ShippingAddress, Products array'leri altında gönderilmelidir. dönen sonuç için Response tabı kontrol edilmelidir. Örnek JSON ve örnek gönderim için aşağıdaki örnek kodlar bölümünü inceleyebilirsiniz.

Path Parameters

NameTypeDescription

Auth

array

Auth array altında bayiId, apiKey ve secretKey gönderilir.

bayiId

integer

weepay tarafından verilen bayiId

apiKey

string

weepay tarafından verilen apiKey

secretKey

string

weepay tarafından verilen secretKey

Request Body

NameTypeDescription

Data

array

Data array altında gönderilecek parametreler

orderId

string

Üye iş yeri sipariş id.

ipAddress

string

Alıcıya ait ip adresi.

paidPrice

number

Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 35.50)

currency

string

Para birimi TL, USD, EUR, GBP

locale

string

Geri dönüş dili tr,en

installmentNumber

integer

Taksit sayısı

preAuth

integer

Ön provizyon işlemi için 1 gönderilmelidir

cardHolderName

string

Kart sahibinin adı soyadı

cardNumber

number

Kart numarası

expireMonth

number

Kredi kartı son kullanım ay (ÖRN : 12)

expireYear

number

Kredi kartı son kullanım yılı (ÖRN 2024 için 24)

cvcNumber

number

Kredi Kartı güvenlik numarası

description

string

Sipariş açıklaması

Customer

string

Customer array altında gönderilecek parametreler

customerId

string

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait id.

customerName

string

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.

customerSurname

string

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.

gsmNumber

number

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait gsm no.

email

string

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait email.

identityNumber

number

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kimlik (TCKN) numarası.

city

string

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.

country

string

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.

BillingAddress

string

BillingAddress array altında gönderilecek parametreler

contactName

string

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ad soyad bilgisi.

address

string

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi.

city

string

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi şehir bilgisi.

country

string

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ülke bilgisi.

district

string

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi bölge bilgisi.

zipCode

number

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi posta kodu.

ShippingAddress

string

ShippingAddress array altında gönderilecek parametreler

contactName

string

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi, ad, soyad bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

address

string

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

city

string

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

country

string

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

district

string

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi bölge bilgisi.

zipCode

number

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi posta kodu.

Products

string

Products array altında gönderilecek parametreler

productId

string

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait id.

name

string

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait isim.

productPrice

number

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar. tutarlar toplamı sepet tutarına (paidPrice) eşit olmalıdır.

itemType

string

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tip. Geçerli enum değerler: PHYSICAL ve VIRTUAL.

API servisi istek kodları

Servis için örnek kodlar

 • PHP

 • .NET

 • Java

 • Ruby

 • Phython

 • Node.js

// Request JSON example;
{
"Auth": {
		"bayiId":"22",
		"apiKey": "XXXXXXXXX",
		"secretKey": "XXXXXXXXXXXXXXXX"
		},
"Data":{
 "orderId":1,
 "currency":"TL", 
 "locale":"tr",
 "paidPrice":"0.16", 
 "ipAddress":"192.168.1.1", 
 "cardHolderName":"isim Soyisim",
 "cardNumber":"555522223333444", // Kart Numarası
 "expireMonth":"11", // Son Kullanım Ay
 "expireYear":"24", // Son Kullanım Yıl
 "cvcNumber":"556",// Kart CVC
 "installmentNumber":1, // Uygulanacak Taksit Sayısı
 "description":"Açıkalama"// Açıklama
},
"Customer":{
	"customerId":"1", // alıcı müşteri Id 
	"customerName":"isim", //alıcı ismi 
	"customerSurname":"soyisim", // alıcı Soyismi
	"gsmNumber":"50XXXXXXX",// alıcı cep telefonu
	"email":"hello@weepay.co", // alıcı mail
	"identityNumber":"112312312313132", // alıcı TC kimlik numarası
	 "city":"istanbul",// alıcı şehir
	 "country":"Turkey" // alıcı ülke
},
 "BillingAddress": {
		"contactName":"isim soyisim",
		"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
		"city":"istanbul",
		"country":"turkey",
		"zipCode":34164
},
 "ShippingAddress": {
		"contactName":"isim soyisim",
		"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
		"city":"istanbul",
		"country":"turkey",
		"zipCode":34164
},
 "Products":
  [
  {"productId":"B104A", "name":"ürün bir","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL"},
 	 {"productId":"C1087", "name":"ürün iki","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" },
 		{"productId":"12233352", "name":"ürün üç","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" }
  ]
}

API servisinden dönen parametreler

Başarılı Sonuç Örneği

{
"status":"success",
"paymentStatus":true,
"paymentId":"",
}

Başarısız Sonuç Örneği

{
"status":"failure",
"errorCode":"xxxxx",
"message":true,
"paymentStatus":false,
}

Last updated