3D ile Ödeme

3D Secure ile ödeme entegrasyon dokümanı

3D Başlatma

3D API servisi parametreleri

POST https://api.weepay.co/Payment/PaymentRequestThreeD

Gönderilecek parametreler Auth, Data, Customer, BillingAddress, ShippingAddress, Products array'leri altında gönderilmelidir. dönen sonuç için Response tabı kontrol edilmelidir. Örnek JSON ve örnek gönderim için aşağıdaki

Path Parameters

Request Body

{
"status":"success",
"threeDSecureUrl":"",
"systemTime":"",
"locale":"tr",
}

API servis istek kodları

API servisi için örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Örnek Kodlar

 • PHP

 • .NET

 • Java

 • Ruby

 • Phython

 • Node.js

// Request JSON example;
{
"Auth": {
		"bayiId":"22",
		"apiKey": "XXXXXXXXX",
		"secretKey": "XXXXXXXXXXXXXXXX"
		},
"Data":{
 "orderId":1,
 "currency":"TL", 
 "locale":"tr",
 "paidPrice":"0.16", 
 "ipAddress":"192.168.1.1", 
 "cardHolderName":"isim Soyisim",
 "cardNumber":"555522223333444", // Kart Numarası
 "expireMonth":"11", // Son Kullanım Ay
 "expireYear":"24", // Son Kullanım Yıl
 "cvcNumber":"556",// Kart CVC
 "installmentNumber":1, // Uygulanacak Taksit Sayısı
 "description":"Açıkalama", // Açıklama
 "callBackUrl":"http://Sitem.com/callBack"// Response URL
},
"Customer":{
	"customerId":"1", // alıcı müşteri Id 
	"customerName":"isim", //alıcı ismi 
	"customerSurname":"soyisim", // alıcı Soyismi
	"gsmNumber":"50XXXXXXX",// alıcı cep telefonu
	"email":"hello@weepay.co", // alıcı mail
	"identityNumber":"112312312313132", // alıcı TC kimlik numarası
	 "city":"istanbul",// alıcı şehir
	 "country":"Turkey" // alıcı ülke
},
 "BillingAddress": {
		"contactName":"isim soyisim",
		"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
		"city":"istanbul",
		"country":"turkey",
		"zipCode":34164
},
 "ShippingAddress": {
		"contactName":"isim soyisim",
		"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
		"city":"istanbul",
		"country":"turkey",
		"zipCode":34164
},
 "Products":
  [
  {"productId":"B104A", "name":"ürün bir","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL"},
 	 {"productId":"C1087", "name":"ürün iki","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" },
 		{"productId":"12233352", "name":"ürün üç","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" }
  ]
}

API Servisten Dönen Sonuç Örnekleri

Başarılı Sonuç Örneği

threeDSecureUrl alanı altında dönen 3D secure adresi. Kullanıcı, bankadan şifre talep edebilmesi ve SMS ile gelen şifreyi girerek kredi kartı doğrulaması yapabilmesi için bu linke yönlendirilmelidir.

{
"status":"success",
"threeDSecureUrl":"https://api.weepay.co/xxx/xxx",
"systemTime":"",
"locale":"tr",
}

Başarısız Sonuç Örneği

{
"status":"failure",
"errorCode":"000",
"message":"000",
"error":array(),
"systemTime":"",
"locale":"tr",
}

CallBackUrl parametreleri

3D Secure ekranında başarılı şekilde işlem gerçekleştirildiyse belirlemiş olduğunuz CallBackUrl adresinize örnekteki gibi bir POST gönderilmektedir.

Başarılı Sonuç Örneği

{
"paymentStatus":true,// işlemin başarılı olup olmadı true / false
"paymentId":"",//Ödemenin Idsi
}

Başarısız Sonuç Örneği

{
"paymentStatus":false,// işlemin başarılı olup olmadı true / false
"errorCode":"00",
"message":"ÖRN : 3D onayı alınamadı."
}

Last updated